Příjezd parního vlaku do Stříbra

a atentát na císaře pána k tomu