Před a za pohádkou Princezna Ryba

v Kulturním domě v Konstantinových Lázních