Divoch v rámci 14. setkání hornických měst a obcí ČR ve Stříbře

aneb viděno očima dalších našich přátel