Víkend s Titanicem, den první

aneb dopluli jsme (ze zcela výjimečným posláním) do Domažlic