Dobytí severního pólu na Dnech Járy da Cimrmana

U Salzmanů, Plzeň