Sportem taky žijeme

aneb jak se z-bowling-ovat po výroční schůzi