Podivuhodná noc na Karlštejně v repríze

v Boru v rámci Loretánskych slavností