O tom, jak to možná bylo s těžbou stříbra

ve Stříbře na Dnech otevřených památek