Divoch u dětí

na Dětské klinice Fakultní nemocnice v Plzni