Pana režiséra Zdeňka Trošku jsme překvapili

úryvečkem z Majdalenky na besedě ve Stříbře