Repríza pohádky O vznešené ježibabě

v městských zahradách v rámci stříbrských Městských slavností