Divoši ze Stříbra baví diváky už čtvrtstoletí

Stříbro – V září roku 1992 vznikl zásluhou Josefa Strnada – Pepy divadelní soubor, který fungoval při posádkovém domě armády ve Stříbře.
Zdroj: https://tachovsky.denik.cz/kultura_region/divosi-ze-stribra-bavi-divaky-uz-ctvrtstoleti-20171127.html

Původně soubor hrál už o rok dříve Dobytí severního pólu, ale odchodem tehdejších vojáků kolektiv ochotníků zanikl. Ovšem Pepa Strnad se nevzdal a vyvěsil výzvu pro nábor nových herců z řad vojáků z povolání.

A tak to začalo, k vojákům s povolání se pak s lety přidali i herci z okolí a DIVOCH začal sbírat slávu na mnoha místech.

Aby ale nedošlo k mýlce, že jsou to nějací divoši. Divoch je totiž jen zkratkou DIVadelních OCHotníků, ale divoši tak trochu jsou, o čemž přesvědčili mnohé diváky na své oslavě 25. narozenin.

Protože Divoch za ta léta podporoval nejdříve Dětskou kliniku v Plzni a nyní pomáhají klientům Domova pro osoby se zdravotním postižením v Milířích, připravili si také jednu scénku právě s nimi a sklidili velké ovace.

Během sobotního večera 25. listopadu bylo i krátké promítání, které připomněla tvorbu a úspěchy z posledních let a následovala „oprášená“ Dívčí válka, na kterou si ochotníci prvně troufli před dvaceti lety.

Publikum neustále burácelo smíchem, vtipné, někdy i košilaté scénky je nenechaly vydechnout.
Dobře se bavili i manželé Věra a Felix Matulkovi ze Stříbra. „Na to, že jsou to v podstatě amatérští herci, je dnes ceníme velmi vysoko, je vidět, že mají nadání. Hodně nás překvapili herci, které v civilu známe spíše jako vážné lidi. Například pana Kajabu téměř nepoznáváme, jaký je to komik. Do dalších let jim přejeme jen to dobré a ať se jim daří a jdou tu ještě minimálně jednou 25 let,“ usmívali se Matulkovi.

V publiku také seděla Ema Strnadová, manželky dnes už zesnulého zakladatele Josefa Strnada. “ Úplně ho tu vidím, jak by se tu dnes vyřádil, jak by se mu to líbilo. Byl by tu ve svém živlu. Vzpomínám, jak to připravoval, zavřený v ložnici, kam nikdo nesměl, aby měl na všechno klid,“ vzpomínala smutně Ema Strnadová.

Jednou z nejmladších členek souboru je Barbora Chválová, žákyně 9. třídy. Dostala svou první velkou roli – Šárku a zhostila se jí s opravdu velkým nasazením. „Měla jsem jsem zpočátku trochu trému, ale pak to opadlo. Docela jsem si to pak užívala, podpořilo mě hodně lidí,“ usmívala se spokojeně.

Její maminka Hana Chválová je vedoucí souboru. „Myslím, že oslava proběhla tak, jak měla. Potěšilo nás, že přišlo hodně lidí, že se bavili, zapojili, tleskali. To je pro herce největší radost. Výtěžek z této akce půjde na podporu keramické dílny Domova pro osoby se zdravotním postižením v Milířích, děkujeme všem,“ uvedla Hana Chválová.

Martina Sihelská

27.11.2017
https://tachovsky.denik.cz/kultura_region/divosi-ze-stribra-bavi-divaky-uz-ctvrtstoleti-20171127.html