O Johance a Hynkovi aneb Jak kladrubští se stříbrskými slavnou bitvu svedli

(jen naoko) na náměstí ve Stříbře v rámci setkání Stříbro 2000