Divoši předali sbírku Dětské klinice v Plzni

Na kliniku se dostaly dárky od stříbrských a kosteleckých občanů