Předání sbírky rukodělných pomůcek na Dětské klinice FN Plzeň-Lochotín

aneb Divoch-ské fotky, které v médiích nenajdete